Kontakty:


Středisko společných činností

Akademie věd ČR, v. v. i.
Nakladatelství Academia
Vodičkova 40
110 00 Praha 1

 

Odpovědná redaktorka edice:

Petra Královcová

tel. 221 403 832

e-mail: kralovcova@academia.cz

 

Facebook 

Pokyny pro autory (.pdf)


veda kolem nas - co to je

 

Co je čas? A co diskriminace na pracovišti? Čím se zabývá bioetika? Odpověď na tyto a řadu dalších otázek najdou čtenáři v řadě Co to je… představující jednotlivé vědní obory, metody a pojmy.

Těšíme se na Vaše náměty.

 


veda kolem nas - osobnosti

 

Řada Osobnosti seznamuje čtenáře s velikány české vědy, badateli, kteří se zapsali do historie, a to mnohdy v celosvětovém měřítku.

Těšíme se na Vaše náměty.

 


veda kolem nas - objevy

Objevy učiněné českými vědci jsou někdy známější ve světě než doma. Tato řada se pokouší to napravit. Čtenáři díky ní nahlédnou do nanosvěta, zjistí, jak je možné najít jedinou molekulu mezi miliony jiných či se seznámí s vláknovými lasery.

Těšíme se na Vaše náměty.

veda kolem nas - vyzvy a otazky

 

Výzvy a otázky seznamují čtenáře s aktuálními výzkumnými problémy i infrastrukturami vytvářenými k jejich řešení. Jak vědci detekují elektromagnetické pole živých buněk? Jaké další výzvy stojí před týmy českých vědců?

Těšíme se na Vaše náměty.

 


veda kolem nas - prostory spolecne pameti

 

Prostory společné paměti bádají ve vědách historických a sledují stále aktuální poselství minulosti. První svazek se zabývá historickou krajinou a tím, co po ní zůstalo.

Těšíme se na Vaše náměty.

 


slide-iria.jpg

 

Pro všední den je řada zaměřená na přítomnost vědeckých aplikací v každodenním životě. Ať už jde o stále se zdokonalující metody léčby či o všudypřítomné technologie, o jakých se nám před pár lety ani nesnilo, výsledky vědeckého výzkumu (často nevědomky) využíváme doslova na každém kroku…

Těšíme se na Vaše náměty.

 

 

Archiv aktualit

Právě vyšlo

Andrea Jelínková (Knihovna AV ČR)

Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků do roku 1800 (BCBT) je elektronická databáze, která zpřístupňuje veškerou cizojazyčnou tiskařskou produkci vydanou v českých zemích do roku 1800. Eviduje částečně i data k bohemikální produkci zahraničních tiskáren a výběrově také k české knižní ilustraci. Spolu s databází Knihopis vytvářenou v Národní knihovně ČR, která registruje jazykově české tisky, tvoří BCBT českou národní retrospektivní bibliografii starých tisků. V roce 2020 došlo k virtuálnímu sloučení obou bibliografických databází na portálu Knihověda.cz: Portál k dějinám české knižní kultury do roku 1800. Vznikla tak nová základní infrastruktura pro výzkum české knižní kultury, která zpřístupňuje kompletní tiskařskou produkci v českých zemích do konce 18. století v jednom vyhledávacím rozhraní. Její ambicí je stát se moderním nástrojem pro zkoumání starší české knižní kultury.

 

Publikace ke stažení zde (PDF).

 

2.2.2023

Více zde

Právě vyšlo

Petr Zacharov, Petr Münster, Jan Daňhelka, Radek Tomšů (Ústav fyziky atmosféry, Český hydrometeorologický ústav)

Na večer 24. června 2021 mnozí z nás nezapomenou. Několik obcí na jižní Moravě tehdy přepadlo tornádo, které nemělo v české historii obdoby. Mnoho lidí přišlo o své domovy, majetky, šest lidí tornádo bohužel připravilo o život. I zkušení meteorologové byli zaskočeni, protože s tak extrémním jevem nemají zkušenosti a rozhodně jej na našem území neočekávali. Jak to, že ve 21. století nás příroda ještě stále může takhle překvapit?

Tornáda se vyskytují na všech kontinentech, samozřejmě s výjimkou Antarktidy. I když to třeba není obecně známo, vyskytují se i v České republice s průměrnou četností 1 až 3 případy za rok. Ale i přesto, že se nám v současnosti málokteré tornádo schová – díky lidem s chytrými telefony a sociálním sítím – evidujeme roky, např. 2019 a 2020, kdy o žádném výskytu tornáda v ČR nevíme. Možná že v těchto letech tornáda byla – ale nikdo je nezaznamenal. Slabá tornáda s malými škodami mohou snadno uniknout zájmu veřejnosti, a proto neproběhne ani nutný terénní průzkum. Ten je mnohdy jedinou možností, jak prokázat existenci tornáda, lépe řečeno snahou rozlišit stopy po tornádu od stop po přímočarém větru.

V roce 2021 jsme si do české databáze přidali tornádo síly IF4, ze kterého ještě teď přebíhají po zádech mrazivé pocity.

 

Publikace ke stažení zde (PDF).

 

23.11.2022

Více zde