Kontakty:


Středisko společných činností

Akademie věd ČR, v. v. i.
Nakladatelství Academia
Vodičkova 40
110 00 Praha 1

 

Odpovědná redaktorka edice:

Petra Královcová

tel. 221 403 832

e-mail: kralovcova@academia.cz

 

Facebook 

Pokyny pro autory (.pdf)


veda kolem nas - co to je

 

Co je čas? A co diskriminace na pracovišti? Čím se zabývá bioetika? Odpověď na tyto a řadu dalších otázek najdou čtenáři v řadě Co to je… představující jednotlivé vědní obory, metody a pojmy.

Těšíme se na Vaše náměty.

 


veda kolem nas - osobnosti

 

Řada Osobnosti seznamuje čtenáře s velikány české vědy, badateli, kteří se zapsali do historie, a to mnohdy v celosvětovém měřítku.

Těšíme se na Vaše náměty.

 


veda kolem nas - objevy

Objevy učiněné českými vědci jsou někdy známější ve světě než doma. Tato řada se pokouší to napravit. Čtenáři díky ní nahlédnou do nanosvěta, zjistí, jak je možné najít jedinou molekulu mezi miliony jiných či se seznámí s vláknovými lasery.

Těšíme se na Vaše náměty.

veda kolem nas - vyzvy a otazky

 

Výzvy a otázky seznamují čtenáře s aktuálními výzkumnými problémy i infrastrukturami vytvářenými k jejich řešení. Jak vědci detekují elektromagnetické pole živých buněk? Jaké další výzvy stojí před týmy českých vědců?

Těšíme se na Vaše náměty.

 


veda kolem nas - prostory spolecne pameti

 

Prostory společné paměti bádají ve vědách historických a sledují stále aktuální poselství minulosti. První svazek se zabývá historickou krajinou a tím, co po ní zůstalo.

Těšíme se na Vaše náměty.

 


slide-iria.jpg

 

Pro všední den je řada zaměřená na přítomnost vědeckých aplikací v každodenním životě. Ať už jde o stále se zdokonalující metody léčby či o všudypřítomné technologie, o jakých se nám před pár lety ani nesnilo, výsledky vědeckého výzkumu (často nevědomky) využíváme doslova na každém kroku…

Těšíme se na Vaše náměty.

 

 

Edice Věda kolem nás

 

Edice Věda kolem nás je soubor propagačních sešitů sloužících k prezentaci vědy, její historie a aktuálních výsledků středoškolským studentům, učitelům a širší veřejnosti. Jejím cílem je přehledným a srozumitelným způsobem adresáty seznamovat s jednotlivými podobami vědy a výzkumu, ale také s existencí a výzkumem jednotlivých pracovišť Akademie věd. Edici vydává Nakladatelství Academie ve spolupráci s těmi pracovišti, které mají zájem se touto formou představit veřejnosti. Každý svazek proto přinese rovněž přiměřenou informaci o pracovišti, jenž jej vytvořil. Řídícím orgánem edice je její redakční rada ustavená Radou pro popularizaci vědy.

  

 

Aktuality

Scintillators around us

13.6.2018

Ing. Vítězslav Jarý, Ph.D., Ing. Jan Pejchal, Ph.D. (Fyzikální ústav)

 

In recent years, number of industrial, medical, safety and scientific applications, in which invisible ionizing radiation (e.g. gamma-rays, X-rays) has to be detected, have been developing rapidly. This booklet deals with the description of scintillation materials that are suitable for this purpose. Scintillation materials convert the energy of high-energy ionizing radiation into ultraviolet (UV) or visible photons, which can then be converted into an electrical signal by conventional photodetectors and further processed. Among the best known scintillation applications are computed tomography (CT), positron emission tomography (PET), LHC particle accelerator detectors in European Center for Nuclear Research (CERN), or modern monitoring unmanned drones used around Fukushima nuclear power plant in Japan.

 

Publikace ke stažení zde (PDF).

více zdeMigrace a česká etnologie

5.6.2018

PhDr. Stanislav Brouček, CSc. (Etnologický ústav)

 

 

Posláním etnologie je nalézat podstatu světa lidí ve srozumitelných každodenních souvislostech, ať už se jedná o minulost, nebo přítomnost, přičemž migrace přestavují jedno z hlavních témat tohoto oboru.

V předkládané publikaci nejde o představení vývoje teorií, nýbrž především o to, co etnologie v podmínkách Etnologického ústavu AV ČR zkoumala, publikovala a čím se hodlá zabývat ve smyslu svého specifického pohledu. Byl to a dosud je především zájem o vnější migrace, tedy vystěhovalectví (emigraci) za hranice českých zemí v různých dobách, nebo také o vyhnání, vypuzení (exil). Studuje též přistěhovalectví do českých zemí (imigraci) a v návaznosti na příchod jinoetnické populace zkoumá také problematiku integrace, cizinectví nebo menšinový život národnostních skupin, které jsou Českou republikou respektované a podporované. Zabývá se i reemigrací a návratovými programy lidí českého původu zpět do ČR, především pokud se jedná o tzv. řízené migrace. V menším měřítku studuje pohyb obyvatelstva v hranicích ČR (vnitřní migrace).

 

Publikace ke stažení zde (PDF).

více zde

archiv aktualit