Kontakty:


Středisko společných činností

Akademie věd ČR, v. v. i.
Nakladatelství Academia
Vodičkova 40
110 00 Praha 1

 

Odpovědná redaktorka edice:

Petra Královcová

tel. 221 403 832

e-mail: kralovcova@academia.cz

 

Facebook 

Pokyny pro autory (.pdf)


veda kolem nas - co to je

 

Co je čas? A co diskriminace na pracovišti? Čím se zabývá bioetika? Odpověď na tyto a řadu dalších otázek najdou čtenáři v řadě Co to je… představující jednotlivé vědní obory, metody a pojmy.

Těšíme se na Vaše náměty.

 


veda kolem nas - osobnosti

 

Řada Osobnosti seznamuje čtenáře s velikány české vědy, badateli, kteří se zapsali do historie, a to mnohdy v celosvětovém měřítku.

Těšíme se na Vaše náměty.

 


veda kolem nas - objevy

Objevy učiněné českými vědci jsou někdy známější ve světě než doma. Tato řada se pokouší to napravit. Čtenáři díky ní nahlédnou do nanosvěta, zjistí, jak je možné najít jedinou molekulu mezi miliony jiných či se seznámí s vláknovými lasery.

Těšíme se na Vaše náměty.

veda kolem nas - vyzvy a otazky

 

Výzvy a otázky seznamují čtenáře s aktuálními výzkumnými problémy i infrastrukturami vytvářenými k jejich řešení. Jak vědci detekují elektromagnetické pole živých buněk? Jaké další výzvy stojí před týmy českých vědců?

Těšíme se na Vaše náměty.

 


veda kolem nas - prostory spolecne pameti

 

Prostory společné paměti bádají ve vědách historických a sledují stále aktuální poselství minulosti. První svazek se zabývá historickou krajinou a tím, co po ní zůstalo.

Těšíme se na Vaše náměty.

 


slide-iria.jpg

 

Pro všední den je řada zaměřená na přítomnost vědeckých aplikací v každodenním životě. Ať už jde o stále se zdokonalující metody léčby či o všudypřítomné technologie, o jakých se nám před pár lety ani nesnilo, výsledky vědeckého výzkumu (často nevědomky) využíváme doslova na každém kroku…

Těšíme se na Vaše náměty.

 

 

Edice Věda kolem nás

 

Edice Věda kolem nás je soubor propagačních sešitů sloužících k prezentaci vědy, její historie a aktuálních výsledků středoškolským studentům, učitelům a širší veřejnosti. Jejím cílem je přehledným a srozumitelným způsobem adresáty seznamovat s jednotlivými podobami vědy a výzkumu, ale také s existencí a výzkumem jednotlivých pracovišť Akademie věd. Edici vydává Nakladatelství Academie ve spolupráci s těmi pracovišti, které mají zájem se touto formou představit veřejnosti. Každý svazek proto přinese rovněž přiměřenou informaci o pracovišti, jenž jej vytvořil. Řídícím orgánem edice je její redakční rada ustavená Radou pro popularizaci vědy.

  

 

Aktuality

The GORAZD Project: An Old Church Slavonic Digital Hub

7.2.2018

PhDr. František Čajka, Ph.D., Mgr. Martina Chromá, Ph.D., Mgr. Vladislav Knoll, Ph.D., PhDr. Štefan Pilát, Ph.D., Mgr. Kateřina Spurná, Ph.D.
(Slovanský ústav)

 

The GORAZD: An Old Church Slavonic Digital Hub project, accessible at www.gorazd.org, opens up the results of long years of Czech work in Old Church Slavonic studies for use by both experts and the public. These results include the monumental four-volume Old Church Slavonic Dictionary (Slovník jazyka staroslověnského, 1966–1997) including the Supplements to Volume I of the Dictionary of OId Church Slavonic (Dodatky k I. dílu Slovníku jazyka staroslověnského, 2016), a sample portion of the expanded new edition of the Dictionary of the Oldest Old Church Slavonic Manuscripts (Slovník nejstarších staroslověnských památek, first published in 1994), the first published volume of the Greek-Old Church Slavonic Index (Řecko-staroslověnský index, 2014), and a unique Old Church Slavonic sheet-based card index comprising over a million sheets. The project’s outputs will also come to include special software tools for the digitization of explanatory and encyclopedic multilingual dictionaries.

 

více zdeПроект ГОРАЗДЪ: Цифровой портал старославянского языка

24.1.2018

PhDr. František Čajka, Ph.D., Mgr. Martina Chromá, Ph.D., Mgr. Vladislav Knoll, Ph.D., PhDr. Štefan Pilát, Ph.D., Mgr. Kateřina Spurná, Ph.D.
(Slovanský ústav)

 

Проект ГОРАЗДЪ: Цифровой портал старославянского языкана сайте www.gorazd.org открывает широкой профессиональной и непрофессиональной общественности результаты многолетней работы чешской палеославистики: монументальный четырехтомный Словарь старославянского языка (Slovník jazyka staroslověnského (1966–1997) включая дополнения к первому тому Словаря старославянского языка(Dodatky k I. dílu Slovníku jazyka staroslověnského,2016), демонстрационную часть нового расширенного издания Словаря древнейших старославянских памятников (Slovník nejstarších staroslověnských památek,первое издание в 1994 г.), первый изданный том Греческо-старославянского указателя (Řecko-staroslověnský index,2014) и уникальную старославянскую картотеку, насчитывающую более миллиона карточек. К результатам проекта относятся и специальные софтверные инструменты, предназначенные для оцифровки многоязычных словарей толкового и энциклопедического характера.

 

více zde

archiv aktualit