Kontakty:


Středisko společných činností

Akademie věd ČR, v. v. i.
Nakladatelství Academia
Vodičkova 40
110 00 Praha 1

 

Odpovědný redaktor edice:

Vojtěch Němec

tel. 221 403 832

e-mail: Nemec@academia.cz

 

Facebook 

Pokyny pro autory (.pdf)


veda kolem nas - co to je

 

Co je čas? A co diskriminace na pracovišti? Čím se zabývá bioetika? Odpověď na tyto a řadu dalších otázek najdou čtenáři v řadě Co to je… představující jednotlivé vědní obory, metody a pojmy.

Těšíme se na Vaše náměty.

 


veda kolem nas - osobnosti

 

Řada Osobnosti seznamuje čtenáře s velikány české vědy, badateli, kteří se zapsali do historie, a to mnohdy v celosvětovém měřítku.

Těšíme se na Vaše náměty.

 


veda kolem nas - objevy

Objevy učiněné českými vědci jsou někdy známější ve světě než doma. Tato řada se pokouší to napravit. Čtenáři díky ní nahlédnou do nanosvěta, zjistí, jak je možné najít jedinou molekulu mezi miliony jiných či se seznámí s vláknovými lasery.

Těšíme se na Vaše náměty.

veda kolem nas - vyzvy a otazky

 

Výzvy a otázky seznamují čtenáře s aktuálními výzkumnými problémy i infrastrukturami vytvářenými k jejich řešení. Jak vědci detekují elektromagnetické pole živých buněk? Jaké další výzvy stojí před týmy českých vědců?

Těšíme se na Vaše náměty.

 


veda kolem nas - prostory spolecne pameti

 

Prostory společné paměti bádají ve vědách historických a sledují stále aktuální poselství minulosti. První svazek se zabývá historickou krajinou a tím, co po ní zůstalo.

Těšíme se na Vaše náměty.

 


slide-iria.jpg

 

Pro všední den je řada zaměřená na přítomnost vědeckých aplikací v každodenním životě. Ať už jde o stále se zdokonalující metody léčby či o všudypřítomné technologie, o jakých se nám před pár lety ani nesnilo, výsledky vědeckého výzkumu (často nevědomky) využíváme doslova na každém kroku…

Těšíme se na Vaše náměty.

 

 

Edice Věda kolem nás

 

Edice Věda kolem nás je soubor propagačních sešitů sloužících k prezentaci vědy, její historie a aktuálních výsledků středoškolským studentům, učitelům a širší veřejnosti. Jejím cílem je přehledným a srozumitelným způsobem adresáty seznamovat s jednotlivými podobami vědy a výzkumu, ale také s existencí a výzkumem jednotlivých pracovišť Akademie věd. Edici vydává Nakladatelství Academie ve spolupráci s těmi pracovišti, které mají zájem se touto formou představit veřejnosti. Každý svazek proto přinese rovněž přiměřenou informaci o pracovišti, jenž jej vytvořil. Řídícím orgánem edice je její redakční rada ustavená Radou pro popularizaci vědy.

  

 

Aktuality

Ve stopách malíře Josefa Jambora

20.6.2024

Petr Halas, Eva Kallabová, Jan Lacina (Ústav geoniky)

Výtvarné umění podnítilo vznik vlastních výzkumných oborů, ale jeho studium má rovněž interdisciplinární přesah do přírodních a společenských věd a také do aplikační roviny. Vhodným příkladem je využití realistické krajinomalby a grafiky (vytvořené do cca 60. let 20. století) ve výzkumu změn krajiny. S pomocí obrazů lze zkoumat jak širší krajinné celky (např. změnu struktury krajiny), tak i detaily (např. zarůstání skalních výchozů, mizení drobných krajinných prvků); podle preciznosti malíře lze někdy identifikovat dokonce jednotlivé rostlinné druhy (v obrazech Josefa Jambora např. řeřišnici hořkou, kuklík potoční, vřes obecný). Blatiny, které se nacházejí v malířsky frekventované oblasti Žďárských vrchů, se od roku 1941 staly druhým domovem akademického malíře Josefa Jambora. Prostřednictvím jeho díla lze na šesti zastaveních (místech vzniku obrazů) mezi Krátkou a Blatinami posoudit změny, které se v krajině odehrály. Připravená trasa nabízí nevšední turistický zážitek kontaktu přírody s výtvarným uměním.

 

Publikace ke stažení zde (PDF).

 

více zdeBayesovské sítě

20.6.2024

Jiří Vomlel (Ústav teorie informace a automatizace)

Bayesovská síť je model, který je založen na teorii pravděpodobnosti a využívá grafy pro modelování vztahů mezi veličinami. S rozvojem využití metod umělé inteligence se v některých aplikacích ukazuje jako velmi důležitá schopnost modelu vysvětlit a zdůvodnit své závěry. Bayesovské sítě patří mezi modely, které jsou schopny taková vysvětlení poskytnout. Tato brožura seznamuje čtenáře se základními principy, jež se v těchto modelech používají. Činí tak formou jednoduchých příkladů motivovaných praktickými aplikacemi z různých oblastí reálného života.

 

Publikace ke stažení zde (PDF).

 

více zdearchiv aktualit