Kontakty:


Středisko společných činností

Akademie věd ČR, v. v. i.
Nakladatelství Academia
Vodičkova 40
110 00 Praha 1

 

Odpovědná redaktorka edice:

Petra Královcová

tel. 221 403 832

e-mail: kralovcova@academia.cz

 

Facebook 

Pokyny pro autory (.pdf)


veda kolem nas - co to je

 

Co je čas? A co diskriminace na pracovišti? Čím se zabývá bioetika? Odpověď na tyto a řadu dalších otázek najdou čtenáři v řadě Co to je… představující jednotlivé vědní obory, metody a pojmy.

Těšíme se na Vaše náměty.

 


veda kolem nas - osobnosti

 

Řada Osobnosti seznamuje čtenáře s velikány české vědy, badateli, kteří se zapsali do historie, a to mnohdy v celosvětovém měřítku.

Těšíme se na Vaše náměty.

 


veda kolem nas - objevy

Objevy učiněné českými vědci jsou někdy známější ve světě než doma. Tato řada se pokouší to napravit. Čtenáři díky ní nahlédnou do nanosvěta, zjistí, jak je možné najít jedinou molekulu mezi miliony jiných či se seznámí s vláknovými lasery.

Těšíme se na Vaše náměty.

veda kolem nas - vyzvy a otazky

 

Výzvy a otázky seznamují čtenáře s aktuálními výzkumnými problémy i infrastrukturami vytvářenými k jejich řešení. Jak vědci detekují elektromagnetické pole živých buněk? Jaké další výzvy stojí před týmy českých vědců?

Těšíme se na Vaše náměty.

 


veda kolem nas - prostory spolecne pameti

 

Prostory společné paměti bádají ve vědách historických a sledují stále aktuální poselství minulosti. První svazek se zabývá historickou krajinou a tím, co po ní zůstalo.

Těšíme se na Vaše náměty.

 


slide-iria.jpg

 

Pro všední den je řada zaměřená na přítomnost vědeckých aplikací v každodenním životě. Ať už jde o stále se zdokonalující metody léčby či o všudypřítomné technologie, o jakých se nám před pár lety ani nesnilo, výsledky vědeckého výzkumu (často nevědomky) využíváme doslova na každém kroku…

Těšíme se na Vaše náměty.

 

 

Edice Věda kolem nás

 

Edice Věda kolem nás je soubor propagačních sešitů sloužících k prezentaci vědy, její historie a aktuálních výsledků středoškolským studentům, učitelům a širší veřejnosti. Jejím cílem je přehledným a srozumitelným způsobem adresáty seznamovat s jednotlivými podobami vědy a výzkumu, ale také s existencí a výzkumem jednotlivých pracovišť Akademie věd. Edici vydává Nakladatelství Academie ve spolupráci s těmi pracovišti, které mají zájem se touto formou představit veřejnosti. Každý svazek proto přinese rovněž přiměřenou informaci o pracovišti, jenž jej vytvořil. Řídícím orgánem edice je její redakční rada ustavená Radou pro popularizaci vědy.

  

 

Aktuality

Bibliography of the History of the Czech Lands

17.5.2018

PhDr. Kristina Rexová, Mgr. Věra Hanelová (Historický ústav)

 

The Bibliography of the History of the Czech Lands is a continuous programme of creation, processing and evaluation of a comprehensive bibliographic database of Czech studies literature. It belongs to essential sources of information for historical sciences and related fields.

The Department of Historical Bibliography at the Institute of History of the Czech Academy of Sciences sets its aim to capture all the scientific and professional work (books, studies and articles, reviews and reports about literature) published on the topic of Czech history by Czech historians at home and abroad. In addition, the bibliography contains publications authored by Czech historians on foreign history as well as publications by foreign scholars on Czech history. All the data are freely available without registration. The Web interface has been available in Czech, English and German versions (biblio.hiu.cas.cz).

Publikace ke stažení zde (PDF).

 

více zdeDie Halbinsel Krim in Geschichte, Literatur und Medien

9.5.2018

Helena Ulbrechtová, Siegfried Ulbrecht, Kerstin Susanne Jobst (eds.), Jaraslava Ananka, Martina Čechová, Gernot Howanitz, Heinrich Kirschbaum, Alexander Kratochvil, Miroslav Olšovský, Radomír Vlček, Iryna Zabiiaka
 
Das Projekt „Krim – historische, literarische und kulturelle Reflexionen“ wird zusammen mit der Universität Wien (Prof. Dr. Kerstin Susanne Jobst, Institut für Osteuropäische Geschichte) realisiert. Das Projektteam besteht aus institutsinternen und externen Mitgliedern, die sich auf die Krimproblematik spezialisiert haben. Die Teammitglieder kommen aus Tschechien, Deutschland, Österreich, Israel, Russland und aus der Ukraine.
Das Ziel des Projektes ist es, den wissenschaftlichen Krim-Diskurs weiterzubringen und zugleich das tschechische Publikum mit dieser Problematik besser bekannt zu machen. Geplant sind zwei Monographien: eine auf Deutsch, die die neuesten Forschungsergebnisse enthalten soll, und eine auf Tschechisch, die auch die historischen Hintergründe und den bisherigen Forschungstand resümieren soll.

Das Projekt ist Bestandteil des akademischen Programms „Strategie AV 21 – Europa und Staat. Zwischen Zivilisierung und,  Barbareiʻ“ und erfährt hiervon Unterstützung.

Publikace ke stažení zde (PDF).

 

více zde

archiv aktualit