Kontakty:


Středisko společných činností

Akademie věd ČR, v. v. i.
Nakladatelství Academia
Vodičkova 40
110 00 Praha 1

 

Odpovědná redaktorka edice:

Petra Královcová

tel. 221 403 832

e-mail: kralovcova@academia.cz

 

Facebook 

Pokyny pro autory (.pdf)


veda kolem nas - co to je

 

Co je čas? A co diskriminace na pracovišti? Čím se zabývá bioetika? Odpověď na tyto a řadu dalších otázek najdou čtenáři v řadě Co to je… představující jednotlivé vědní obory, metody a pojmy.

Těšíme se na Vaše náměty.

 


veda kolem nas - osobnosti

 

Řada Osobnosti seznamuje čtenáře s velikány české vědy, badateli, kteří se zapsali do historie, a to mnohdy v celosvětovém měřítku.

Těšíme se na Vaše náměty.

 


veda kolem nas - objevy

Objevy učiněné českými vědci jsou někdy známější ve světě než doma. Tato řada se pokouší to napravit. Čtenáři díky ní nahlédnou do nanosvěta, zjistí, jak je možné najít jedinou molekulu mezi miliony jiných či se seznámí s vláknovými lasery.

Těšíme se na Vaše náměty.

veda kolem nas - vyzvy a otazky

 

Výzvy a otázky seznamují čtenáře s aktuálními výzkumnými problémy i infrastrukturami vytvářenými k jejich řešení. Jak vědci detekují elektromagnetické pole živých buněk? Jaké další výzvy stojí před týmy českých vědců?

Těšíme se na Vaše náměty.

 


veda kolem nas - prostory spolecne pameti

 

Prostory společné paměti bádají ve vědách historických a sledují stále aktuální poselství minulosti. První svazek se zabývá historickou krajinou a tím, co po ní zůstalo.

Těšíme se na Vaše náměty.

 


slide-iria.jpg

 

Pro všední den je řada zaměřená na přítomnost vědeckých aplikací v každodenním životě. Ať už jde o stále se zdokonalující metody léčby či o všudypřítomné technologie, o jakých se nám před pár lety ani nesnilo, výsledky vědeckého výzkumu (často nevědomky) využíváme doslova na každém kroku…

Těšíme se na Vaše náměty.

 

 

Pětasedmdesát let OSN

Jindřich Dejmek (Historický ústav)

 

Nedávné pětasedmdesáté výročí ratifikace Charty OSN (24. října 2020) a zahájení prvního Valného shromáždění v Londýně (leden 2021) zůstalo širší veřejností takřka opomenuto. K tomuto „přehlédnutí“ jistě významně přispěly celkové důsledky pandemie covid-19, s jejichž globálním rozměrem se přitom může většina států tzv. Jihu podstatně snáze potýkat právě díky pomoci jedné z „dceřiných organizací“ OSN, Světové zdravotnické organizace WHO.

Zahraničněpolitickou bezpečnost menších evropských zemí dnes zajišťuje jejich transatlantické spojenectví, jež jim poskytuje jistě efektivnější záruky nežli abstraktní kolektivně bezpečnostní principy Charty. Svůj význam má nepochybně i skutečnost, že část orgánů OSN je – již díky jejich početní síle – ovládána zeměmi tzv. globálního Jihu, jež se často vymezují vůči tzv. Západu, k němuž se Česká republika hlásí. Tato skutečnost by však neměla zastiňovat fakt, že i vyspělé demokracie jsou součástí světového společenství, jehož majoritu – a tedy i majoritu světové populace – tvoří právě rozvojové země, jejichž stav a vývoj bude – v budoucnu nepochybně ještě více než dnes – ovlivňovat i naše životy.

 

Publikace ke stažení zde (PDF).

 

22. 7. 2021