Kontakty:


Středisko společných činností

Akademie věd ČR, v. v. i.
Nakladatelství Academia
Vodičkova 40
110 00 Praha 1

 

Odpovědná redaktorka edice:

Petra Královcová

tel. 221 403 832

e-mail: kralovcova@academia.cz

 

Facebook 

Pokyny pro autory (.pdf)


veda kolem nas - co to je

 

Co je čas? A co diskriminace na pracovišti? Čím se zabývá bioetika? Odpověď na tyto a řadu dalších otázek najdou čtenáři v řadě Co to je… představující jednotlivé vědní obory, metody a pojmy.

Těšíme se na Vaše náměty.

 


veda kolem nas - osobnosti

 

Řada Osobnosti seznamuje čtenáře s velikány české vědy, badateli, kteří se zapsali do historie, a to mnohdy v celosvětovém měřítku.

Těšíme se na Vaše náměty.

 


veda kolem nas - objevy

Objevy učiněné českými vědci jsou někdy známější ve světě než doma. Tato řada se pokouší to napravit. Čtenáři díky ní nahlédnou do nanosvěta, zjistí, jak je možné najít jedinou molekulu mezi miliony jiných či se seznámí s vláknovými lasery.

Těšíme se na Vaše náměty.

veda kolem nas - vyzvy a otazky

 

Výzvy a otázky seznamují čtenáře s aktuálními výzkumnými problémy i infrastrukturami vytvářenými k jejich řešení. Jak vědci detekují elektromagnetické pole živých buněk? Jaké další výzvy stojí před týmy českých vědců?

Těšíme se na Vaše náměty.

 


veda kolem nas - prostory spolecne pameti

 

Prostory společné paměti bádají ve vědách historických a sledují stále aktuální poselství minulosti. První svazek se zabývá historickou krajinou a tím, co po ní zůstalo.

Těšíme se na Vaše náměty.

 


slide-iria.jpg

 

Pro všední den je řada zaměřená na přítomnost vědeckých aplikací v každodenním životě. Ať už jde o stále se zdokonalující metody léčby či o všudypřítomné technologie, o jakých se nám před pár lety ani nesnilo, výsledky vědeckého výzkumu (často nevědomky) využíváme doslova na každém kroku…

Těšíme se na Vaše náměty.

 

 

Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků do roku 1800

Andrea Jelínková (Knihovna AV ČR)

Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků do roku 1800 (BCBT) je elektronická databáze, která zpřístupňuje veškerou cizojazyčnou tiskařskou produkci vydanou v českých zemích do roku 1800. Eviduje částečně i data k bohemikální produkci zahraničních tiskáren a výběrově také k české knižní ilustraci. Spolu s databází Knihopis vytvářenou v Národní knihovně ČR, která registruje jazykově české tisky, tvoří BCBT českou národní retrospektivní bibliografii starých tisků. V roce 2020 došlo k virtuálnímu sloučení obou bibliografických databází na portálu Knihověda.cz: Portál k dějinám české knižní kultury do roku 1800. Vznikla tak nová základní infrastruktura pro výzkum české knižní kultury, která zpřístupňuje kompletní tiskařskou produkci v českých zemích do konce 18. století v jednom vyhledávacím rozhraní. Její ambicí je stát se moderním nástrojem pro zkoumání starší české knižní kultury.

 

Publikace ke stažení zde (PDF).

 

2. 2. 2023