Kontakty:


Středisko společných činností

Akademie věd ČR, v. v. i.
Nakladatelství Academia
Vodičkova 40
110 00 Praha 1

 

Odpovědná redaktorka edice:

Petra Královcová

tel. 221 403 832

e-mail: kralovcova@academia.cz

 

Facebook 

Pokyny pro autory (.pdf)


veda kolem nas - co to je

 

Co je čas? A co diskriminace na pracovišti? Čím se zabývá bioetika? Odpověď na tyto a řadu dalších otázek najdou čtenáři v řadě Co to je… představující jednotlivé vědní obory, metody a pojmy.

Těšíme se na Vaše náměty.

 


veda kolem nas - osobnosti

 

Řada Osobnosti seznamuje čtenáře s velikány české vědy, badateli, kteří se zapsali do historie, a to mnohdy v celosvětovém měřítku.

Těšíme se na Vaše náměty.

 


veda kolem nas - objevy

Objevy učiněné českými vědci jsou někdy známější ve světě než doma. Tato řada se pokouší to napravit. Čtenáři díky ní nahlédnou do nanosvěta, zjistí, jak je možné najít jedinou molekulu mezi miliony jiných či se seznámí s vláknovými lasery.

Těšíme se na Vaše náměty.

veda kolem nas - vyzvy a otazky

 

Výzvy a otázky seznamují čtenáře s aktuálními výzkumnými problémy i infrastrukturami vytvářenými k jejich řešení. Jak vědci detekují elektromagnetické pole živých buněk? Jaké další výzvy stojí před týmy českých vědců?

Těšíme se na Vaše náměty.

 


veda kolem nas - prostory spolecne pameti

 

Prostory společné paměti bádají ve vědách historických a sledují stále aktuální poselství minulosti. První svazek se zabývá historickou krajinou a tím, co po ní zůstalo.

Těšíme se na Vaše náměty.

 


slide-iria.jpg

 

Pro všední den je řada zaměřená na přítomnost vědeckých aplikací v každodenním životě. Ať už jde o stále se zdokonalující metody léčby či o všudypřítomné technologie, o jakých se nám před pár lety ani nesnilo, výsledky vědeckého výzkumu (často nevědomky) využíváme doslova na každém kroku…

Těšíme se na Vaše náměty.

 

 

Dvojjazyčná lexikografie a SLÚ AV ČR

Iveta Krejčířová (Slovanský ústav)

Dvojjazyčná lexikografie má ve Slovanském ústavu dlouholetou tradici. V průběhu desetiletí se tak objevily Rusko-český slovník, Velký rusko-český slovník, Česko-polský slovník, Polsko-český slovník, Bulharsko-český slovník, Česko-maďarský slovník, Rumunsko-český slovník, Makedonsko-český slovník, Srbocharvátsko-český slovník, těsně před dokončením je Slovinsko-český slovník. Postupem času se pozornost zaměřila hlavně na oblast rusistickou a ukrajinistickou. Vznikl tak pětisvazkový Velký česko-ruský slovník a dále dvousvazkový Česko-ruský slovník a Rusko-český slovník. Zkušenosti se předávaly z generace na generaci a tradice nebyla přerušena ani po roce 1989. Nové slovníky Rusko-český a česko-ruský slovník neologizmů, Velký česko-ruský slovník na CD-ROM i v knižní podobě zahrnovaly novou slovní zásobu. Přelomovou se stala Rusko-česká elektronická slovníková databáze – první slovník vytvořený v elektronické podobě, včetně verze pro mobilní telefony. Velký česko-ruský slovník, zpracovávaný od sedmdesátých do počátku devadesátých let minulého století, dosud ale nevydaný, je nyní dokončován a také převáděn do elektronické podoby. Vydány byly i dvousvazkový Ukrajinsko-český slovník, Ukrajinsko-český a Česko-ukrajinský slovník a, v elektronické podobě, Ukrajinsko-český slovník neologizmů.

 

Publikace ke stažení zde (PDF).

 

21. 9. 2023