Kontakty:


Středisko společných činností

Akademie věd ČR, v. v. i.
Nakladatelství Academia
Vodičkova 40
110 00 Praha 1

 

Odpovědná redaktorka edice:

Petra Královcová

tel. 221 403 832

e-mail: kralovcova@academia.cz

 

Facebook 

Pokyny pro autory (.pdf)


veda kolem nas - co to je

 

Co je čas? A co diskriminace na pracovišti? Čím se zabývá bioetika? Odpověď na tyto a řadu dalších otázek najdou čtenáři v řadě Co to je… představující jednotlivé vědní obory, metody a pojmy.

Těšíme se na Vaše náměty.

 


veda kolem nas - osobnosti

 

Řada Osobnosti seznamuje čtenáře s velikány české vědy, badateli, kteří se zapsali do historie, a to mnohdy v celosvětovém měřítku.

Těšíme se na Vaše náměty.

 


veda kolem nas - objevy

Objevy učiněné českými vědci jsou někdy známější ve světě než doma. Tato řada se pokouší to napravit. Čtenáři díky ní nahlédnou do nanosvěta, zjistí, jak je možné najít jedinou molekulu mezi miliony jiných či se seznámí s vláknovými lasery.

Těšíme se na Vaše náměty.

veda kolem nas - vyzvy a otazky

 

Výzvy a otázky seznamují čtenáře s aktuálními výzkumnými problémy i infrastrukturami vytvářenými k jejich řešení. Jak vědci detekují elektromagnetické pole živých buněk? Jaké další výzvy stojí před týmy českých vědců?

Těšíme se na Vaše náměty.

 


veda kolem nas - prostory spolecne pameti

 

Prostory společné paměti bádají ve vědách historických a sledují stále aktuální poselství minulosti. První svazek se zabývá historickou krajinou a tím, co po ní zůstalo.

Těšíme se na Vaše náměty.

 


slide-iria.jpg

 

Pro všední den je řada zaměřená na přítomnost vědeckých aplikací v každodenním životě. Ať už jde o stále se zdokonalující metody léčby či o všudypřítomné technologie, o jakých se nám před pár lety ani nesnilo, výsledky vědeckého výzkumu (často nevědomky) využíváme doslova na každém kroku…

Těšíme se na Vaše náměty.

 

 

Jak se děti učí mluvit

Filip Smolík (Psychologický ústav)

Výzkum osvojování jazyka v dětství pomáhá vědcům řešit základní otázky psychologie, jazykověd a kognitivních věd, které se týkají povahy lidského jazyka, znalostí o světě a jejich využívání při komunikaci. Výzkum dětského jazyka má ale také důležité praktické dopady. Jazyk je základní médium lidské komunikace a tím i socializace dítěte, jeho zapojování se do společnosti. Zároveň je hlavním prostředkem vzdělávání. Proto je důležité chápat, jakým způsobem se u dětí rozvíjí znalost zvukového systému jazyka, slovní zásoby i gramatických pravidel a principů. Studium osvojování jazyka také pomáhá identifikovat děti, u kterých tento proces probíhá s obtížemi, a hledat způsoby, jak jim pomoci. Tato brožura seznamuje čtenáře se základními oblastmi výzkumu osvojování jazyka, s jeho metodami i s tím, jaké problémy mohou nastat během jazykového vývoje dětí. Ukazuje také základní principy a nástroje pro posuzování a měření jazykového vývoje v dětství.

 

Publikace ke stažení zde (PDF).

 

21. 8. 2023